De aangesloten landen van de Verenigde Naties (VN) hebben 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen geformuleerd om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn gestart in 2015 en lopen tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

VKS gebruikt hieruit de voor ons relevante doelen om bij te dragen aan een betere wereld.

SDG 1 - No poverty (Geen armoede). VKS betaalt haar werknemers en leveranciers goed. Geeft voldoende ruimte voor ontwikkeling zodat onze medewerkers steeds hoger kunnen klimmen op de economische ladder. Daarnaast is ons beloningsbeleid gebaseerd op leeftijd en ervaring en niet op geslacht. (Targets 1.4 en 1.B). Als MKB werkgever neemt VKS haar verantwoordelijkheid door te zorgen voor leefbare lonen, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook bij Inkoop van onze verbruiksmiddelen letten wij hierop zodat de instandhouding van een oneerlijk systeem wordt voorkomen. Waar mogelijk geven wij plek en kansen aan werknemers via social return.

VKS SDG 1SDG 2 - Zero hunger (Geen honger). Niemand zou honger moeten hebben en het is ook niet nodig. Wij spelen geen actieve rol op dit punt, maar in onze keuzes kijken we wel naar consequenties voorbij onze grenzen.

SDG 3 - Good health and well-being (Goede gezondheid en welzijn). De VKS experts zijn dagelijks bezig met gevaarlijke stoffen en verontreiniging. Dus dit is een dagelijks onderwerp voor ons. Als bedrijf vervullen wij een voortrekkersrol om het werk branche-breed duurzamer, veiliger en schoner te maken. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een nog efficiëntere manier van werken. (Target 3.9). Daarnaast zetten we stappen om duurzame inzetbaarheid te versterken - voor jong én oud.

SDG 4 - Quality education (Kwaliteitsonderwijs). Onze mensen zijn nooit uitgeleerd. Of het nu gaat om een junior die bij ons intern het vak komt leren of een staflid, VKS draagt persoonlijke ontwikkeling en educatie een warm hart toe. Wij zweren dan ook bij het motto: ‘Alleen een goed opgeleid bedrijf kan echt het verschil maken.’ Ook krijgen schoolverlaters (al dan niet gediplomeerd) bij ons een kans om te werken en te leren zodat ze hun maatschappelijke positie kunnen verbeteren. VKS is al jarenlang een erkend leerbedrijf. (Targets 4.3, 4.4 en 4.5)

SDG 5 - Gender equality (Gendergelijkheid). Alle mensen die bij en voor VKS werken worden gelijkwaardig behandeld. Dit geldt uiteraard ook voor onze klanten en leveranciers. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt. Ons beloningssysteem is dan ook puur mensgericht. Sterker nog, wij zijn dol op diversiteit. Dit maakt juist het leven een stuk interessanter en mooier. (Targets 5.1, 5.5 en 5B)

vks duurzaamheidSDG 6 - Clean water and sanitation (Schoon water en sanitair). Wij krijgen zeer regelmatig te maken met verontreinigde (industriële) locaties. Deze saneren wij op een zo goed mogelijke manier om er voor te zorgen dat ons grond- en drinkwater schoon blijft. Daarnaast proberen wij hemelwater te gebruiken daar waar mogelijk. (Target 6.3)

SDG 8 - Decent work and economic growth (Waardig werk en economische groei). Bij VKS zorgen we goed voor onze mensen. Ze hebben inspraak, opleidingsmogelijkheden, carrièrekansen en worden goed beloond voor hun werk. Daarnaast streven wij constant naar een verbeterde, modernere en innovatieve bedrijfsvoering. (Targets 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8)

 

SDG 9 - Industry, innovation and infrastructure (Industrie, innovatie en infrastructuur). Schoner werken, beter werken en altijd op zoek naar verbeteringen in het werk en de bedrijfsvoering. VKS staat niet stil maar ontwikkelt als een moderne slagvaardige organisatie door voor een veiligere wereld. (Targets 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.B)

SDG 10 - Reduced inequalities (Ongelijkheid verminderen). Voor inspraak, beloningen of kansen maakt het ons niet uit wat je geslacht, leeftijd of achtergrond is. Waar het om gaat is dat wij in een professionele werksfeer onze projecten tot tevredenheid afronden. En omdat ons werk altijd in teamverband plaats vindt stellen wij onze werknemers centraal en zien wij hen als een cruciaal onderdeel van ons bedrijf. (Targets 10.2, 10.4)

SDG 11 - Sustainable cities and communities (Duurzame steden en gemeenschappen). Door het veilig saneren van oude woonwijken, industriële panden en leefoppervlaktes van onze opdrachtgevers draagt VKS mede bij tot een grotere duurzaamheid in steden waarbij (sloop)afval op een veilige en verantwoorde wijze wordt afgevoerd. Bewoners kunnen zo schone lucht blijven inademen. (Target 11.6). Het belang van een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame wereld, dat centraal staat in Sustainable Development Goal 11, raakt direct aan het thema duurzaamheid, dat op de agenda van VKS staat. Een inzet op een inspirerende leefomgeving voor iedereen betekent wat ons betreft vanzelfsprekend dat de belangen van mens, milieu en maatschappij in samenhang aandacht krijgen door het saneren van asbest en overige carcinogene stoffen zodat onze partners de gebouwen kunnen ombouwen tot een duurzaam geheel.

SDG 12 - Sustainable consumption and production (Verantwoorde consumptie en productie). Voorafgaand aan iedere opdracht voert VKS een duurzaamheidsscan uit. Ook bij opdrachten van de (semi) overheid. Een belangrijk onderdeel hierin is het onderzoeken of gesaneerde materialen hergebruikt kunnen worden. Milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en afval gedurende hun hele levenscyclus en deze op een duurzame en veilige manier recyclen. Afvalproductie beperken middels recyclage en hergebruik. Daarnaast kijken we ook kritisch naar onze eigen bedrijfsvoering of de geconsumeerde goederen verantwoord zijn. (Targets 12.4,12.5) .

SDG 14 - Life below water (Leven in het water). De oceaan bedekt meer dan 70% van de oppervlakte van onze planeet en speelt een vitale rol in ons ecosysteem. De oceanen zijn met hun temperatuur, de bewoners van de zee en hun stromingen een cruciale toevoeging voor de bewoonbaarheid van de aarde. Het water wat wij drinken, het klimaat, het weer, de lucht die wij inademen en veel van ons eten is afhankelijk van de zee. Als bedrijf is het lastig om een direct positieve impact te kunnen beïnvloeden op de oceaan. De grootste boosdoener die hier direct mee staat verbonden is plastic afval. Toch zijn er manieren om als bedrijf hieraan mee te werken. Wij stimuleren onze werknemers tot het hergebruik van drinkflessen en het verminderen of recyclen van plastic materiaal op de werkvloer waar dat mogelijk is. Daarnaast hebben wij op onze projectlocaties watermanagementsystemen die het afvalwater filteren voor een schoner watermilieu.